Feuer melde-Systeme und Evakuierungsfunk

EPS- ElektonickA? poA?iarna signalizA?cia.

SystAi??m EPS pozostA?va z A?stredne, A?idiel,  poA?iarnych hlA?siA?ov a akA?nA?ch prvkov, ktorAi?? sA? vzA?jomne prepojenAi?? do funkA?nAi??ho celku. V prAi??pade, A?e  systAi??m vyhodnotAi?? prAi??znaky poA?iaru, nA?sledne aktivuje akustickA? i optickA? signalizA?ciu, prAi??padne aj aktivA?ciu zariadenAi?? na likvidA?ciu poA?iaru.

PonA?kame nA?vrh, projektovanie, dodA?vku, inA?talA?ciu EPS systAi??mov i nA?slednA? servis vA?hradne na bA?ze certifikovanA?ch komponentov v zmysle platnej legislatAi??vy Slovenskej republiky.