Lyoness Club

 

 

Lyoness

SpoloA?nosA? Lyoness bola zaloA?enA? v roku 2003 ako Shoping Community bez obmedzenia hranAi??c a odvetvAi??. V sA?A?asnosti pA?sobAi?? v 47 krajinA?ch sveta na celom svete a mA? uA? vyA?e 5 miliA?nov A?lenov.

KaA?dA? A?len spoloA?nosti Lyoness mA?A?e zAi??skaA? bezplatne Lyoness kartu s ktorou zAi??skava exkluzAi??vnu nA?kupnA? vA?hodu ai??i?? peniaze spAi??A? z kaA?dAi??ho nA?kupu .

ObchodnAi?? partneri ktorAi?? akceptujA? Lyones kartu zasa zAi??skavajA? lojA?lnych zA?kaznAi??kov, ktorA?m poskytujA? tA?to exkluzAi??vnu vA?hodu vrA?tenia peA?azAi??.

 

Ako to funguje?

Je to jednoduchAi??, preukA?A?ete sa svojou kartou Cashback pri platenAi?? u obchodnAi??ho partnera Lyoness a dostanete Cashback, teda peniaze naspAi??A?. Zoznam obchodnA?ch partnerov Lyoness, ktorAi?? akceptujA? Cashback Card, nA?jdete na webovej strA?nke Lyoness.sk. V polAi??A?ku ai??zObchodnAi?? partneriai??? si nastavte filter a hneA? zistAi??te ktorAi?? obchodnAi?? partneri akceptujA? CashbackCard a kde ju mA?A?ete vyuA?iA? aj vy tak, aby ste dostali svoje peniaze naspAi??A? .

Peniaze naspAi??A? dostanete jednoducho a pohodlne, pri nA?kupe niA? nerieA?ite, len sa preukA?A?ete svojou Lyoness kartou. Predajca nA?kup zaregistruje a peniaze vA?m prAi??du pohodlne na vA?A? bankovA? A?A?et.

Odteraz mA?A?ete aj vy zAi??skaA? svoje peniaze naspAi??A? z kaA?dodennA?ch nA?kupov ako sA? potraviny, elektronika, obuv, obleA?enie, pohonnAi?? hmoty, drogAi??ria, nA?bytok, dovolenka….

 

ZAi??skajte u nA?s vaA?u Lyoness kartu zadarmo.

KaA?dAi??mu nA?A?mu zA?kaznAi??kovi ponA?kame jeho Lyoness kartu zadarmo, staA?Ai?? u nA?s urobiA? len jeden nA?kup a poA?iadaA? o jej vydanie. Obratom odchA?dzate so svojou kartou a od nasledujA?ceho dA?a karta funguje u vA?etkA?ch predajcov Lyoness.

Predajcov ktorAi?? akceptujA? Lyoness kartu a vrA?tia vA?m peniaze z vA?A?ho nA?kupu je na celom svete uA? 60 000, ich zoznam na Slovensku nA?jdete na www.lyoness.sk.

Ich zoznam vo vaA?om okolAi?? je A?irokA?, posA?A?te sami: zoznam partnerov Lyoness Clubu v pdf