Referencie

 stavmat Stavmat Stavebniny s.r.o.  – sieA? 35 predajnAi?? stavebnAi??ho materiA?lu ai??i?? dochA?dzkovA? systAi??m , IT technika
 slovcem Slovcem s.r.o. kamerovA? systAi??m vo vA?robe, IT technika
 okros Okros s.r.o.  Malacky Ai??- kamerovA? systAi??m vo vA?robe, IT technika
 narodna_dialnicna_spolocnost NA?rodnA? DiaA?niA?nA? spoloA?nosA? a.s., Stredisko Malacky  – alarm prevA?dzkovA?ch priestorov
 krytstav Krytstav s.r.o   – kamerovA? systAi??m , IT technika
 hsf HSF Malacky ai??i??  dochA?dzkovA? systAi??m , prAi??stupovA? systAi??m , IT technika
 hbpo Firma HBPO Slovakia s.r.o. , priemyselnA? park Lozorno ai??i?? kamerovA? systAi??m vo vA?robe
 esko Esko PlaveckA? Ai??tvrtok – kamerovA? systAi??m vo vA?robe, IT technika
 bowa Bowa s.r.o. Bratislava – kamerovA? systAi??m vo vA?robe, IT technika
 aii technicke sluzby A.I.I. TechnickAi?? SluA?by, Bratislava – kamerovA? systAi??m , alarm, IT technika
 vlky Obec Vlky ai??i?? kamerovA? systAi??m
 zavod Obec ZA?vod ai??i?? kamerovA? systAi??m
 vlky Obec Vlky ai??i?? kamerovA? systAi??m
 velke_levare Obec VeA?kAi?? LevA?re ai??i?? kamerovA? systAi??m
 stupava Mesto Stupava ai??i?? kamerovA? systAi??m
 studienka Obec Studienka ai??i?? kamerovA? systAi??m
 rohoznik Obec RohoA?nAi??k ai??i?? kamerovA? systAi??m
 pernek Obec Pernek – kamerovA? systAi??m
 male_levare Obec MalAi?? LevA?re ai??i?? kamerovA? systAi??m
malacky Mesto Malacky ai??i?? KamerovA? systAi??m
kuty Obec KA?ty – Alarm obecnAi??ho A?radu
kostoliste Obec KostoliA?te – KamerovA? systAi??m
jakubov Obec Jakubov – KamerovA? systAi??m
chtelnica Obec Chtelnica – KamerovA? systAi??m
jablonove Obec JabloA?ovAi??- KamerovA? systAi??m
gajary Obec Gajary – KamerovA? systAi??m