O nás

SpoloA?nosA? pA?sobAi?? na trhu informaA?nA?ch technolA?giAi?? od roku 1995. Disponuje rozsiahlymi skA?senosA?ami v oblasti vA?voja a implementA?cie softvAi??ru i hardvAi??ru. PonA?ka systAi??movA? integrA?ciu ale i budovanie IT infraA?truktA?ry. Medzi hlavnAi?? produkty spoloA?nosti patria nasledovnAi?? aplikaA?nAi?? rieA?enia a s nimi sA?visiace produkty a sluA?by:

 

– PokladniA?nAi?? systAi??my (registraA?nAi?? pokladnice a POS komponenty)
– SkladovAi?? a obchodnAi?? systAi??my (fiA?kA?lne moduly, prenosnAi?? terminA?ly)
– EkonomickAi?? systAi??my (A?A?tovnAi??ctvo, mzdy)
– DochA?dzkovAi?? a prAi??stupovAi?? systAi??my (vA?roba-potlaA? plastovA?ch kariet)
– KamerovAi?? systAi??my
– TelekomunikaA?nAi?? systAi??my
– Webdesign a redakA?nAi?? systAi??myPopisovanAi?? rieA?enia sA? dodA?vanAi?? s celoslovenskou pA?sobnosA?ou prostrednAi??ctvom partnerov. Dnes uA? stovky referenciAi?? garantujA? vysokA? kvalitu pouA?Ai??vanA?ch komponentov jednotlivA?ch rieA?enAi??, ktorAi?? sA? urA?enAi?? pre menA?Ai??ch a stredne veA?kA?ch klientov, samozrejme s veA?mi dobrA?m pomerom cena/kvalita.